Jindra
Hodnost:
Funkce:
Výzbroj:
rotný
velitel
SPR mod 1
G17

Patřím mezi původní zakládající členy OSVK a od této doby se držím na postu velitele jednotky. V týmu mám na starost fungování jednotky, její výcvik a kulturní život. Poslední dobou se zaměřuji na zlepšení dovedností v bojových uměních a střelecké přípravě.

Fotogalerie